ΚΟΛΙΕ 14 ΚΑΡΑΤΙΑ

a1

Kολιέ kanakis001
400

Κολιέ 14 καράτια

kanakis001

b1

Kολιέ kanakis002
450

Κολιέ 14 καράτια

kanakis001

d2

Kολιέ kanakis003
694

Κολιέ 14 καράτια

kanakis001

e1

Kολιέ kanakis004
780

Κολιέ 14 καράτια

kanakis001

h1

Kολιέ kanakis005
400

Κολιέ 14 καράτια

kanakis005

i1

Kολιέ kanakis007
1600

Κολιέ 14 καράτια

kanakis007